שיש

אספקה של ספי חלון עם קנטים שונים מסוגי האבן והשיש הרבים